Redovisningstjänster

Redovisning
Bokslut
Årsredovisning
Deklaration

Redovisning

Grunden för god kontroll över sitt företags ekonomi är bokföringen. Vi säkerställer att bokföringen är upprättad enligt gällande regelverk och kan vara det styrmedel den är tänkt att vara.

Bokslut

Alla som bedriver näringsverksamhet måste upprätta ett bokslut. Vi gör korrekta bokslut som sammanställer och avslutar ert räkenskapsår.

 

Årsredovisning

Alla aktiebolag ska efter avslutat räkenskapsår lämna årsredovisning till bolagsverket. Vi upprättar årshandlingar enligt gällande regelverk.                      

Deklaration

Deklarationen är den slutgiltiga redovisningen till skatteverket. Vi upprättar alla slags deklarationer som du som företagare kan behöva hjälp med.